Gesprekstolken

Als tolk/vertaalster Nederlands-Frans kan ik u helpen met het opheffen van de taalbarrière in gesprekssituaties met een Franstalige gesprekspartner.

Dankzij mijn jarenlange ervaring in het Franse bedrijfsleven, voel ik mij bijzonder op mijn gemak in het Franse zakelijke en commerciële jargon in zeer uiteenlopende vakgebieden.

Als half Nederlandse, half Française, beschik ik over een "dubbele cultuur" en beschik ik over een  grondige kennis van zowel de Nederlandse als de Franse (bedrijfs)cultuur. Hierdoor kan ik u tijdens het gesprek letterlijk met "raad en daad" bijstaan en voorkomen dat u een misstap begaat.

Een gesprekstolk is iemand die de communicatie tussen twee personen die elkaars taal niet beheersen mogelijk maakt. In tegenstelling tot een simultaantolk (een tolk die luistert en tegelijk praat), zal ik aan iedere gesprekspartner regelmatig vragen om een korte pauze in te lassen (bijvoorbeeld na 1 of 2 zinnen) zodat ik zijn woorden kan omzetten in het Nederlands of het Frans.


Hieronder staan een aantal gesprekssituaties waarin ik u van dienst kan zijn : 

  • vergaderingen
  • bedrijfsbezoek
  • rondleiding in een fabriek
  • zakenreis
  • zakelijke onderhandelingen
  • sollicitatiegesprek / ontslag
Uiteraard kan ik u ook van dienst zijn tijdens gesprekken in de privésfeer (doktersconsult, ziekenhuisopname, gesprek met advocaat, bankier etc).


Het spreekt voor zich dat de inhoud van alle gesprekken strict vertrouwelijk blijft.