Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling, ook wel officiële of gecertificeerde vertaling genoemd, is simpelweg een vertaling uitgevoerd door een beëdigd vertaler. In Frankrijk wordt een beëdigd vertaler benoemd door het Hof van Beroep van het arondissement binnen zijn woonplaats (Cour d'Appel) op grond van zijn opleiding, taalvaardigheid in beide talen en zijn werkervaring. 

De beëdigd vertaler legt een eed af ten overstaan van de rechtbank waarmee hij plechtig belooft zijn werk als beëdigd vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig uit te voeren. Tevens belooft hij geheimhouding te betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie waarvan hij bij het uitvoeren van de vertaling kennis neemt.

Vervolgens wordt hij opgenomen in de lijst van vertalers die beëdigde vertalingen mogen uitvoeren. 

Sinds januari 2009 ben ik ingeschreven beëdigd tolk/vertaalster Nederlands/Frans bij het Hof van Beroep van Agen (47) . Het bewijs van inschrijving vindt u hier (pagina 106).


Beëdigde vertalingen hebben juridische geldigheid.

Ze worden door een beëdigd vertaler van een persoonlijk stempel, handtekening en beëdigingsverklaring voorzien. In deze verklaring staat dat de vertaling overeenstemt met het origineel.


Ik kan u van dienst zijn met de vertaling van de meeste officiële documenten, zoals:


  • notariële akte (testament, huwelijk, onroerend goed, samenleving, volmacht, erfopvolging etc.)
  • echtscheiding
  • diploma
  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • strafblad
  • identiteitsbewijs
  • inschrijving KvK
  • statuten


Klik hier voor meer informatie over de vertaaltarieven.